องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกา...[วันที่ 2566-04-11][ผู้อ่าน 58]
 
  พิธีเปิดโครงการตรวจมะเร็งปาดมดลูกในสตรีอายุ 30-59 ...[วันที่ 2566-04-11][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2566-04-11][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดอ...[วันที่ 2566-04-08][ผู้อ่าน 51]
 
  พิธีมอบบ้านตามโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน ( Green Sh...[วันที่ 2566-04-03][ผู้อ่าน 50]
 
  ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2566-03-27][ผู้อ่าน 92]
 
  ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข...[วันที่ 2566-03-14][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 25...[วันที่ 2566-03-13][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ...[วันที่ 2566-03-08][ผู้อ่าน 96]
 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของค...[วันที่ 2566-03-03][ผู้อ่าน 5]
 
   กิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี" ณ วัดบางสะแก...[วันที่ 2566-03-02][ผู้อ่าน 115]
 
  การประชุมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู...[วันที่ 2566-02-24][ผู้อ่าน 92]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35