องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ...[วันที่ 2022-07-14][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์การบ...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ รายนางสาวสา...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 147]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รายนางสาวเครือวัลย์ พ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 153]
 
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 219]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ คนพิก...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 173]
 
  กิจกรรม Kick Off เก็บขยะในที่สาธารณะ [วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 208]
 
  โครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน ประจำปีงบปร...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 159]
 
  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัด...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถา...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 41]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35