องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกุ่ม[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 211]
 
  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 229]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 224]
 
  ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่้อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ[วันที่ 2021-12-30][ผู้อ่าน 340]
 
  โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภ...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 342]
 
  โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตัั้ง[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 312]
 
  ขอเชิญชวนชาวตำบลบ้านกุ่ม ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก ...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 295]
 
  พิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Commu...[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 437]
 
  โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่...[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 384]
 
  กิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขอเปิดรับบริจาค สิ่งของ ...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 351]
 
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชน...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 146]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35