องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2567 ]3
3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]1
4 แผนการเงินปรับเปลี่ยน ครั้งที่ 1/2567 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]1
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]0
6 ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 ก.พ. 2567 ]1
7 กำหนดการประชุมประชาคมตำบล 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]1
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา [ 30 ม.ค. 2567 ]8
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]13
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]6
11 กำหนดการจัดประชุมประชาคมตำบล [ 1 ธ.ค. 2566 ]7
12 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]8
13 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]7
14 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่อง ใช้แผนการเงิน และแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]15
15 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น,เว็ปไซต์,Facebook,Lineฯลฯ [ 6 ต.ค. 2566 ]53
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]28
17 ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ [ 18 ก.ย. 2566 ]28
18 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2567 [ 28 ส.ค. 2566 ]23
19 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2567 [ 25 ส.ค. 2566 ]30
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 17 ส.ค. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23