องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 458 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]79
182 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]141
183 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]188
184 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมแห่เทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน [ 30 ก.ค. 2564 ]97
185 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ก.ค. 2564 ]146
186 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 ก.ค. 2564 ]141
187 แผ่นพับ การสูบบุหรี่ [ 21 ก.ค. 2564 ]126
188 แผ่นพับ เลิกบุหรี่ดีอย่างไร [ 21 ก.ค. 2564 ]129
189 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]138
190 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 20 มิ.ย. 2564 ]99
191 แผ่นพับ การนำขยะมูลฝอยไปหมักทำปุ๋ย [ 9 มิ.ย. 2564 ]121
192 แผ่นพับ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอย [ 9 มิ.ย. 2564 ]121
193 แผ่นพับ การกำจัดขยะเปียก [ 9 มิ.ย. 2564 ]128
194 เรื่อง งดการเผาตอซังข้าว ฟางข้าว ตอซังพืช หรือสิ่งอื่นใดในที่โล่งแจ้ง [ 5 พ.ค. 2564 ]98
195 งดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]148
196 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมทำบุญฟังธรรมวันวิสาขบูชา [ 28 เม.ย. 2564 ]93
197 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 เม.ย. 2564 ]137
198 ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลบ้านกุ่ม [ 19 เม.ย. 2564 ]93
199 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมทำการตลาดการจำหน่ายสินค้าในตำบลบ้านกุ่ม [ 9 เม.ย. 2564 ]98
200 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตำบลบ้านกุ่ม [ 7 เม.ย. 2564 ]105
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23