องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 แผ่นภับนานาสาระภัยธรรมชาติ(วาตภัย) [ 4 เม.ย. 2565 ]27
202 ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลบ้านกุ่ม [ 23 มี.ค. 2565 ]30
203 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับครัวเรือนและชุมชน [ 11 มี.ค. 2565 ]173
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 4 มี.ค. 2565 ]205
205 เรื่อง การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่งแจ้ง [ 2 มี.ค. 2565 ]28
206 แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 1 มี.ค. 2565 ]25
207 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]28
208 ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]255
209 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]23
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]25
211 ประกาศ อบต.บ้านกุ่ม เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2565 ]26
212 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิคนพิการ [ 5 ม.ค. 2565 ]30
213 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม [ 5 ม.ค. 2565 ]24
214 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]26
215 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๖ [ 29 ธ.ค. 2564 ]26
216 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ต.ค. 2564 ]159
217 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]91
218 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2564 ]106
219 มาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]23
220 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มขอรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26