องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มขอรายงานฐานข้อมูลคนพิการตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]25
222 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]135
223 รายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]98
224 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2564 ]146
225 แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 24 ก.ย. 2564 ]99
226 รายง่านแนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]118
227 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) [ 31 ส.ค. 2564 ]87
228 รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]80
229 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]142
230 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]188
231 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมแห่เทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน [ 30 ก.ค. 2564 ]97
232 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ก.ค. 2564 ]149
233 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 ก.ค. 2564 ]141
234 แผ่นพับ การสูบบุหรี่ [ 21 ก.ค. 2564 ]130
235 แผ่นพับ เลิกบุหรี่ดีอย่างไร [ 21 ก.ค. 2564 ]130
236 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]139
237 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 20 มิ.ย. 2564 ]101
238 แผ่นพับ การนำขยะมูลฝอยไปหมักทำปุ๋ย [ 9 มิ.ย. 2564 ]122
239 แผ่นพับ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอย [ 9 มิ.ย. 2564 ]123
240 แผ่นพับ การกำจัดขยะเปียก [ 9 มิ.ย. 2564 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26