องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 เรื่อง งดการเผาตอซังข้าว ฟางข้าว ตอซังพืช หรือสิ่งอื่นใดในที่โล่งแจ้ง [ 5 พ.ค. 2564 ]99
242 งดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]148
243 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมทำบุญฟังธรรมวันวิสาขบูชา [ 28 เม.ย. 2564 ]95
244 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 เม.ย. 2564 ]139
245 ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลบ้านกุ่ม [ 19 เม.ย. 2564 ]94
246 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมทำการตลาดการจำหน่ายสินค้าในตำบลบ้านกุ่ม [ 9 เม.ย. 2564 ]101
247 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตำบลบ้านกุ่ม [ 7 เม.ย. 2564 ]107
248 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]97
249 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา [ 5 มี.ค. 2564 ]100
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 3 มี.ค. 2564 ]128
251 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2564 ]146
252 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ก.พ. 2564 ]132
253 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 29 ม.ค. 2564 ]289
254 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 ม.ค. 2564 ]143
255 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการแต่ละกอง [ 18 ม.ค. 2564 ]108
256 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการแต่ละกอง [ 18 ม.ค. 2564 ]94
257 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๕ [ 18 ม.ค. 2564 ]145
258 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัดรางบัวทองตำบลบ้านกุ่ม [ 13 ม.ค. 2564 ]105
259 แผ่นพับ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง [ 11 ม.ค. 2564 ]102
260 แผ่นพับ เรื่องไฟป่าและหมอกควัน [ 11 ม.ค. 2564 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26