องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 457 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 18 ก.พ. 2563 ]196
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]182
263 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2563 ]175
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 27 ม.ค. 2563 ]260
265 แผ่นพับ เรื่อง ต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 27 ม.ค. 2563 ]178
266 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 ม.ค. 2563 ]178
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]182
268 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 13 ม.ค. 2563 ]182
269 ประกาศการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องทื่ ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]191
270 ประกาศยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]179
271 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]183
272 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2563 ]191
273 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และชมวิถีเกษตรบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]200
274 ทะเบียนภูมิปัญญา [ 10 ม.ค. 2563 ]189
275 แผ่นพับขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร [ 6 ม.ค. 2563 ]195
276 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]231
277 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]236
278 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี งบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]246
279 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]212
280 ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]189
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23