องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]87
282 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]78
283 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]87
284 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ต.ค. 2563 ]93
285 รายงายสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]272
286 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ อบต.บ้านกุ่ม รอบ 6 เดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]231
287 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]223
288 แผ่นผับ โรคไข้เลือดออก [ 8 ก.ค. 2563 ]210
289 แผ่นผับ โรคหัด [ 8 ก.ค. 2563 ]208
290 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 2 ก.ค. 2563 ]214
291 แผ่นพับ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า [ 25 มิ.ย. 2563 ]202
292 แผ่นพับ ประหยัดไฟ [ 24 มิ.ย. 2563 ]201
293 แผ่นผับ PM 2.5 [ 17 มิ.ย. 2563 ]199
294 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของตำบลบ้านกุ่ม [ 15 มิ.ย. 2563 ]201
295 แผ่นผับ โรคไข้หวัดใหญ๋ [ 3 มิ.ย. 2563 ]213
296 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]210
297 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]210
298 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 27 พ.ค. 2563 ]300
299 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 22 พ.ค. 2563 ]208
300 แผ่นผับ บุหรี่ [ 14 พ.ค. 2563 ]248
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26