องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]203
342 แผนการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]200
343 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]249
344 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]255
345 ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]255
346 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 ก.ย. 2562 ]205
347 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]202
348 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]200
349 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]191
350 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]220
351 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2562 ]190
352 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ค. 2562 ]185
353 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 ก.ค. 2562 ]227
354 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ก.ค. 2562 ]233
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ก.ค. 2562 ]198
356 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]194
357 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]199
358 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]182
359 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]204
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ค. 2562 ]191
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26