องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 457 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]252
362 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]212
363 นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 มิ.ย. 2561 ]213
364 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]210
365 กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]205
366 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]200
367 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8/2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]208
368 เรียประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]199
369 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 20 มี.ค. 2561 ]205
370 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]202
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 - 2564 [ 26 ก.พ. 2561 ]249
372 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 14 ก.พ. 2561 ]206
373 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]206
374 กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]209
375 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2561 ]210
376 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2561 ]189
377 แผ่นพับการให้ความรู้เรื่องโรคอุจาระร่วงป้องกันได้ [ 1 ม.ค. 2561 ]192
378 แผ่นพับการให้ความรู้เรื่องโรคหัด [ 1 ม.ค. 2561 ]201
379 แผ่นพับการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการประกอบอาชีพในตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ม.ค. 2561 ]196
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 22 ธ.ค. 2560 ]208
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23