องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]12
22 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]18
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2567 ]14
24 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]11
25 แผนการเงินปรับเปลี่ยน ครั้งที่ 1/2567 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]9
26 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]7
27 ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 ก.พ. 2567 ]14
28 กำหนดการประชุมประชาคมตำบล 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]11
29 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา [ 30 ม.ค. 2567 ]21
30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]22
31 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]16
32 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]1
33 กำหนดการจัดประชุมประชาคมตำบล [ 1 ธ.ค. 2566 ]17
34 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]16
35 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]16
36 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]0
37 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่อง ใช้แผนการเงิน และแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]24
38 รายงานการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]7
39 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น,เว็ปไซต์,Facebook,Lineฯลฯ [ 6 ต.ค. 2566 ]64
40 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]3
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26