องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศปฎิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 มิ.ย. 2566 ]33
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 2 มิ.ย. 2566 ]58
23 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]29
24 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]22
25 เปิดโครงการคัดกรองภาวะถดถอยและสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]33
26 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]28
27 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]41
28 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 [ 5 เม.ย. 2566 ]34
29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]23
30 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]25
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]33
32 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 16 มี.ค. 2566 ]38
33 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]31
34 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]37
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิสอบ และกำหนด เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]46
36 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่องใช้แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม [ 23 ก.พ. 2566 ]31
37 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน อำเภอสองพี่น้องร่วมกับหมู่บ้านตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 - 6 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านvอบต.บ้านกุ่มบูรณาการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]40
38 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2566 ]45
39 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ก.พ. 2566 ]24
40 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครัั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 25 ม.ค. 2566 ]42
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22