องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]2
42 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]1
43 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]37
44 ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ [ 18 ก.ย. 2566 ]37
45 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]11
46 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2567 [ 28 ส.ค. 2566 ]34
47 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2567 [ 25 ส.ค. 2566 ]40
48 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 17 ส.ค. 2566 ]44
49 สรุปการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีพ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]36
50 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]2
51 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย [ 11 ส.ค. 2566 ]6
52 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]0
53 ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ส.ค. 2566 ]3
54 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]47
55 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]48
56 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]4
57 ทะเบียนฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 2 ส.ค. 2566 ]7
58 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]4
59 กำหนดการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]42
60 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 19 ก.ค. 2566 ]44
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26