องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]29
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]36
43 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 16 มี.ค. 2566 ]41
44 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]35
45 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]47
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิสอบ และกำหนด เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]50
47 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่องใช้แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม [ 23 ก.พ. 2566 ]35
48 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน อำเภอสองพี่น้องร่วมกับหมู่บ้านตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 - 6 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านvอบต.บ้านกุ่มบูรณาการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]45
49 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2566 ]51
50 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ก.พ. 2566 ]28
51 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครัั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 25 ม.ค. 2566 ]46
52 เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 13 ม.ค. 2566 ]42
53 ประชสัมพันธ์ [ 12 ม.ค. 2566 ]44
54 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 11 ม.ค. 2566 ]53
55 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้)หมู่ที่1-หมู่ที่5 บ้านบางสะแก-บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,160 ตารางเมตร [ 5 ม.ค. 2566 ]44
56 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]39
57 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]38
58 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]49
59 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]33
60 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]47
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23