องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 13 [ 19 ก.ค. 2566 ]54
62 สื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 6 ก.ค. 2566 ]43
63 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]58
64 แผ่นพับ วิดีโอคลิป โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 27 มิ.ย. 2566 ]40
65 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]6
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ แลำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 22 มิ.ย. 2566 ]48
67 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 20 มิ.ย. 2566 ]67
68 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อุทกภัย [ 19 มิ.ย. 2566 ]8
69 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิคนพิการ [ 13 มิ.ย. 2566 ]7
70 ประกาศปฎิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 มิ.ย. 2566 ]46
71 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 2 มิ.ย. 2566 ]72
72 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]43
73 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]41
74 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]1
75 เปิดโครงการคัดกรองภาวะถดถอยและสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]52
76 การขออนุมัติใช้เงินสะสม/การจัดสรรเงิรอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ [ 11 พ.ค. 2566 ]4
77 ประกาศข้อมูลสาระสัญญา ขสร.1 เดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]42
78 ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลบ้านกุ่ม [ 26 เม.ย. 2566 ]5
79 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ [ 25 เม.ย. 2566 ]3
80 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]9
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26