องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผ่นพับนานาสาระภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) [ 1 ก.ย. 2565 ]19
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2565 ]63
83 การโอนงบประมาณรายจ่าบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]18
84 การโอนงบประมาณรายจ่าบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]18
85 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]69
86 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]20
87 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ [ 9 ส.ค. 2565 ]20
88 การโอนงบประมาณรายจ่าบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]18
89 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]21
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 4 ส.ค. 2565 ]22
91 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 4 ส.ค. 2565 ]24
92 ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]24
93 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]45
94 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]41
95 แผ่นพับ เลิกบุหรี่ดีอย่างไร [ 28 ก.ค. 2565 ]21
96 แผ่นพับ โรคภัยจากการสูบบุหรรี่ [ 28 ก.ค. 2565 ]20
97 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) [ 27 ก.ค. 2565 ]21
98 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]78
99 ข้อมูลตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม [ 13 ก.ค. 2565 ]20
100 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]83
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22