องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 498 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]46
82 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 16 มี.ค. 2566 ]51
83 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]46
84 แผ่นพับประชาสัมพันธ์อัคคีภัย [ 14 มี.ค. 2566 ]0
85 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]54
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิสอบ และกำหนด เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]61
87 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่องใช้แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม [ 23 ก.พ. 2566 ]45
88 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน อำเภอสองพี่น้องร่วมกับหมู่บ้านตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 - 6 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านvอบต.บ้านกุ่มบูรณาการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]54
89 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2566 ]58
90 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ก.พ. 2566 ]38
91 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567) [ 7 ก.พ. 2566 ]1
92 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครัั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 25 ม.ค. 2566 ]52
93 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]7
94 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]2
95 เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 13 ม.ค. 2566 ]49
96 ประชสัมพันธ์ [ 12 ม.ค. 2566 ]50
97 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 11 ม.ค. 2566 ]59
98 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]6
99 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุ [ 9 ม.ค. 2566 ]0
100 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้)หมู่ที่1-หมู่ที่5 บ้านบางสะแก-บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,160 ตารางเมตร [ 5 ม.ค. 2566 ]52
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25