องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 13 ม.ค. 2566 ]51
102 ประชสัมพันธ์ [ 12 ม.ค. 2566 ]51
103 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [ 11 ม.ค. 2566 ]63
104 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]9
105 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุ [ 9 ม.ค. 2566 ]0
106 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้)หมู่ที่1-หมู่ที่5 บ้านบางสะแก-บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านกุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,160 ตารางเมตร [ 5 ม.ค. 2566 ]58
107 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขับชี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฏจราจร [ 26 ธ.ค. 2565 ]1
108 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]50
109 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]47
110 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]57
111 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]43
112 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]56
113 ประกาศใช้แผนการเงิน และแผนสุขภาพชุมชน กองทุน สปสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]49
114 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]45
115 ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล [ 28 พ.ย. 2565 ]56
116 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]41
117 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]49
118 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 22 พ.ย. 2565 ]34
119 ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 พ.ย. 2565 ]32
120 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]63
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26