องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 4 ส.ค. 2565 ]25
102 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 4 ส.ค. 2565 ]28
103 ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]28
104 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]53
105 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]45
106 แผ่นพับ เลิกบุหรี่ดีอย่างไร [ 28 ก.ค. 2565 ]25
107 แผ่นพับ โรคภัยจากการสูบบุหรรี่ [ 28 ก.ค. 2565 ]25
108 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) [ 27 ก.ค. 2565 ]25
109 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]83
110 ข้อมูลตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม [ 13 ก.ค. 2565 ]24
111 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]87
112 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]94
113 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]89
114 มาตรการการประหยัดพลังงานและแนวทางปฏิบัติ ฉบับที่ 1/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]22
115 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]27
116 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]35
117 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]40
118 แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 15 มิ.ย. 2565 ]26
119 แผ่นพับ น้ำเสียบำบัดได้ [ 15 มิ.ย. 2565 ]24
120 แผ่นพับไฟป่าและหมอกควัน [ 13 มิ.ย. 2565 ]27
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23