องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมทำการตลาดการจำหน่ายสินค้าในตำบลบ้านกุ่ม [ 7 มิ.ย. 2565 ]25
122 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 256565 [ 31 พ.ค. 2565 ]36
123 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2565565 [ 31 พ.ค. 2565 ]32
124 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]123
125 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]122
126 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]102
127 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]113
128 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]138
129 ประชาสัมพันธ์โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 [ 13 พ.ค. 2565 ]24
130 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]21
131 แผ่นพับ การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 11 พ.ค. 2565 ]133
132 แผ่นพับ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [ 9 พ.ค. 2565 ]157
133 แผ่นพับ การจัดตั้งธนาคารขยะ [ 9 พ.ค. 2565 ]378
134 ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]25
135 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ [ 2 พ.ค. 2565 ]25
136 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]124
137 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]120
138 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]35
139 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]34
140 ประชาสัมพันธ์การรับเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ [ 27 เม.ย. 2565 ]132
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23