องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 21 เม.ย. 2565 ]22
142 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 15 เม.ย. 2565 ]104
143 แผ่นพับขับขีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฏจราจร [ 4 เม.ย. 2565 ]23
144 แผ่นภับนานาสาระภัยธรรมชาติ(วาตภัย) [ 4 เม.ย. 2565 ]21
145 ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลบ้านกุ่ม [ 23 มี.ค. 2565 ]23
146 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับครัวเรือนและชุมชน [ 11 มี.ค. 2565 ]166
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 4 มี.ค. 2565 ]197
148 เรื่อง การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่งแจ้ง [ 2 มี.ค. 2565 ]22
149 แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 1 มี.ค. 2565 ]19
150 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]21
151 ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]246
152 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]18
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]19
154 ประกาศ อบต.บ้านกุ่ม เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2565 ]21
155 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิคนพิการ [ 5 ม.ค. 2565 ]24
156 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม [ 5 ม.ค. 2565 ]19
157 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]20
158 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๖ [ 29 ธ.ค. 2564 ]20
159 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ต.ค. 2564 ]152
160 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]85
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23