องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก [ 21 ก.ย. 2565 ]29
142 พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 20 ก.ย. 2565 ]82
143 ปฏิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]99
144 ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 14 ก.ย. 2565 ]2
145 ปลอดภัยจากไข้เลือดออกด้วยภูมิปัญญาไทย [ 9 ก.ย. 2565 ]75
146 แผ่นพับความรู้เกี่ยวยาเสพติด [ 9 ก.ย. 2565 ]29
147 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]78
148 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 [ 1 ก.ย. 2565 ]30
149 แผ่นพับนานาสาระภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) [ 1 ก.ย. 2565 ]26
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2565 ]72
151 การโอนงบประมาณรายจ่าบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]26
152 การโอนงบประมาณรายจ่าบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]29
153 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]78
154 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]28
155 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ [ 9 ส.ค. 2565 ]29
156 การโอนงบประมาณรายจ่าบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]28
157 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]30
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 4 ส.ค. 2565 ]31
159 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 4 ส.ค. 2565 ]35
160 ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]33
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26