องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]66
162 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]52
163 แผ่นพับ เลิกบุหรี่ดีอย่างไร [ 28 ก.ค. 2565 ]30
164 แผ่นพับ โรคภัยจากการสูบบุหรรี่ [ 28 ก.ค. 2565 ]34
165 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) [ 27 ก.ค. 2565 ]34
166 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]93
167 ข้อมูลตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม [ 13 ก.ค. 2565 ]31
168 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]92
169 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]104
170 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]96
171 มาตรการการประหยัดพลังงานและแนวทางปฏิบัติ ฉบับที่ 1/2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]28
172 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]33
173 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]44
174 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]49
175 แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 15 มิ.ย. 2565 ]32
176 แผ่นพับ น้ำเสียบำบัดได้ [ 15 มิ.ย. 2565 ]31
177 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมทำการตลาดการจำหน่ายสินค้าในตำบลบ้านกุ่ม [ 7 มิ.ย. 2565 ]31
178 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 256565 [ 31 พ.ค. 2565 ]43
179 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2565565 [ 31 พ.ค. 2565 ]37
180 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]128
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26