องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]131
162 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]177
163 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมแห่เทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน [ 30 ก.ค. 2564 ]84
164 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ก.ค. 2564 ]131
165 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 ก.ค. 2564 ]128
166 แผ่นพับ การสูบบุหรี่ [ 21 ก.ค. 2564 ]114
167 แผ่นพับ เลิกบุหรี่ดีอย่างไร [ 21 ก.ค. 2564 ]116
168 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]126
169 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 20 มิ.ย. 2564 ]89
170 แผ่นพับ การนำขยะมูลฝอยไปหมักทำปุ๋ย [ 9 มิ.ย. 2564 ]109
171 แผ่นพับ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอย [ 9 มิ.ย. 2564 ]109
172 แผ่นพับ การกำจัดขยะเปียก [ 9 มิ.ย. 2564 ]115
173 เรื่อง งดการเผาตอซังข้าว ฟางข้าว ตอซังพืช หรือสิ่งอื่นใดในที่โล่งแจ้ง [ 5 พ.ค. 2564 ]83
174 งดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]138
175 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมทำบุญฟังธรรมวันวิสาขบูชา [ 28 เม.ย. 2564 ]82
176 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 เม.ย. 2564 ]125
177 ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลบ้านกุ่ม [ 19 เม.ย. 2564 ]82
178 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมทำการตลาดการจำหน่ายสินค้าในตำบลบ้านกุ่ม [ 9 เม.ย. 2564 ]86
179 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตำบลบ้านกุ่ม [ 7 เม.ย. 2564 ]93
180 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22